Univerzitet u Beogradu

Najviša obrazovna ustanova Beograda i Srbije, Beogradski univerzitet ima 31 fakultet, organizovanih u 4 grupacije fakulteta: društveno-humanističkih nauka, medicinskih nauka, prirodno-matematičkih nauka i tehničko-tehnoloških nauka; 11 naučno-istraživačkih instituta, 13 centara i Univerzitetsku biblioteku. Korene vuče još iz 1808. godine, kada je osnovana Velika škola u Beogradu. Prvi srpski Univerzitet formalno je osnovan 27. februara 1905. godine i to sa tri fakulteta: Filozofskim, Pravnim i Tehničkim. Ceo Univerzitet radio je u zdanju koje je kapetan Miša Anastasijević poklonio „svome otečestvu“. U toj zgradi nalazi se i danas Rektorat Univerziteta u Beogradu.
Fakulteti su podeljeni u četiri organizacione grupacije, a to su: društveno-humanističke nauke, medicinske nauke, prirodno-matematičke nauke i tehničko-tehnološke nauke. Akademske studije su organizovane na četiri nivoa: osnovne akademske studije, master studije, specijalističke, i doktorske studije. Svi studijski programi na fakultetima Univerziteta su usaglašeni sa principima Bolonjske deklaracije.

Iz Beogradskog univerziteta su kasnije nastali Univerzitet u Novom Sadu (1960. godine), Univerzitet u Nišu (1965. godine), Univerzitet u Prištini (1970. godine), Univerzitet u Podgorici (1974. godine), kao i Univerzitet u Kragujevcu (1976. godine).

Rektorat Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 1, tel. 3207-400, faks 3207-481 www.bg.ac.rs

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ je najstarija i najveća univerzitetska biblioteka u Srbiji. Namenjena je prvenstveno studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Beogradu, ali i ostalim korisnicima iz zemlje i sveta. Biblioteka raspolaže fondom od 1,5 milion bibliotečkih jedinica i pristupom do više desetina hiljada elektronskih časopisa i knjiga. Zainteresovani mogu …

Pročitaj više »

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Fakultet pripada grupaciji društveno-humanističkih nauka. Danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu studira više od 1.800 studenata oba pola koji se osposobljavaju za sveštenički, veroučiteljski poziv i naučni rad u oblasti teologije. Na Fakultetu predaje 47 nastavnika i saradnika, od toga 33 doktora nauka. U predavačkom sastavu zastupljeni su i ugledni arhijereji …

Pročitaj više »

Fakultet veterinarske medicine

Fakultet pripada grupaciji medicinskih nauka. Iako je ideja o osnivanju Fakulteta veterinarske medicine nastala početkom dvadesetog veka, ova institucija je osnovana Rešenjem Ministarstva za obrazovanje br. 30281/36 1936. godine pod imenom Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Dana 19. augusta 1936. Godine izabrani su prvi profesori, mahom sa Medicinskog i Poljoprivrednog …

Pročitaj više »

Učiteljski fakultet

Fakultet pripada grupaciji društveno-humanističkih nauka. Učiteljska škola u Beogradu deluje od 1878. godine, sa prekidima u ratnim godinama, sve do septembra 1972. godine. Septembra meseca 1972. godine započela je sa radom Pedagoška akademija u Beogradu, a za proteklih dvadeset godina u njoj je diplomiralo hiljadu nastavnika razredne nastave. Skupština Republike …

Pročitaj više »

Tehnološko-metalurški fakultet

Fakultet pripada grupaciji tehničko-tehnoloških nauka. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija. Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na …

Pročitaj više »

Šumarski fakultet

Fakultet pripada grupaciji tehničko-tehnoloških nauka. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučno- istraživačka institucija, sa tradicijom dugom 95 godina. Aktuelna pozicija Šumarskog fakulteta u obrazovnom i istraživačkom prostoru Republike Srbije i regiona, saradnja sa državnim institucijama i značaj za privredne aktivnosti, ukazuju na potrebu intenziviranja aktivnosti na nekoliko …

Pročitaj više »

Stomatološki fakultet

Fakultet pripada grupaciji medicinskih nauka. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, sarađuje sa vodećim fakultetima i …

Pročitaj više »

Saobraćajni fakultet

Fakultet pripada grupaciji tehničko-tehnoloških nauka. Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija u našoj zemlji i regionu jugoistočne Evrope. Fakultet ima dugu i bogatu tradiciju. Počeci nastave iz oblasti saobraćaja na ovim prostorima vezuju se za 1950. …

Pročitaj više »

Rudarsko-geološki fakultet

Fakultet pripada grupaciji tehničko-tehnoloških nauka. Rudarsko-geološki fakultet je obrazovno-naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu. Obrazuje stručnjake na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama. Uz to obavlja inovacije znanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja iz matičnih oblasti, kao i naučnoistraživački rad. Do sada je na fakultetu diplomiralo 6437 studenata, magistriralo 590, …

Pročitaj više »

Pravni fakultet

Fakultet pripada grupaciji društveno-humanističkih nauka. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao deo jednog od najstarijih univerziteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka, bio je uvek vodeća srpska i jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Okupljao je vrhunske naučnike i vrsne predavače koji su obrazovali oko 50.000 diplomiranih …

Pročitaj više »

Powered by keepvid themefull earn money