Univerziteti

Beograd, kao univerzitetski centar, ima 3 državna univerziteta, i više privatnih visokoobrazovnih institucija.
Univerzitet u Beogradu, Univerzitet Umetnosti i Univerzitet Odbrane.

KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA

Tokom čitavog XIX i početkom XX veka policijska služba se u Srbiji oslanjala na učenje kroz praksu, a posebno školovanje policijskih kadrova bilo je sporadično i sporo se razvijalo. Prvo profesionalno obrazovanje dobili su pripadnici žandarmerije, a pitanju profesionalne obuke policijskih kadrova ozbiljnije se pristupilo nakon Prvog svetskog rata i …

Pročitaj više »

Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

Osnovne delatnosti Medicinskog fakulteta- VMA su obrazovna i naučnoistraživačka delatnost. Studijski programi raspoređeni su kroz integrisane akademske studije medicine, šest akademskih specijalizacija, tri modula doktorskih akademskih studija. Na ovom fakultetu se školuje 157 kadeta raspoređenih u šest klasa. Aktivnosti kadeta pored obuke i nastave, podrazumevaju i učešće u istraživačkim projektima, seminarima, i …

Pročitaj više »

Vojna Akademija

Vojna akademija je obrazovna institucija pod okriljem Univeriteta Odbrane, u kojoj se realizuju svi nivoi obrazovanja i usavršavanja. Ova ustanova ima tradiciju obrazovanja oficira dužu od 160 godina. Priznata je u okvirima visokog obrazovanja u Srbiji i realizuje studijske programe na osnovnim i diplomskim studijama. Opremljena je savremenim nastavnim sredstvima i …

Pročitaj više »

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ je najstarija i najveća univerzitetska biblioteka u Srbiji. Namenjena je prvenstveno studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Beogradu, ali i ostalim korisnicima iz zemlje i sveta. Biblioteka raspolaže fondom od 1,5 milion bibliotečkih jedinica i pristupom do više desetina hiljada elektronskih časopisa i knjiga. Zainteresovani mogu …

Pročitaj više »

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Fakultet pripada grupaciji društveno-humanističkih nauka. Danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu studira više od 1.800 studenata oba pola koji se osposobljavaju za sveštenički, veroučiteljski poziv i naučni rad u oblasti teologije. Na Fakultetu predaje 47 nastavnika i saradnika, od toga 33 doktora nauka. U predavačkom sastavu zastupljeni su i ugledni arhijereji …

Pročitaj više »

Fakultet veterinarske medicine

Fakultet pripada grupaciji medicinskih nauka. Iako je ideja o osnivanju Fakulteta veterinarske medicine nastala početkom dvadesetog veka, ova institucija je osnovana Rešenjem Ministarstva za obrazovanje br. 30281/36 1936. godine pod imenom Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Dana 19. augusta 1936. Godine izabrani su prvi profesori, mahom sa Medicinskog i Poljoprivrednog …

Pročitaj više »

Učiteljski fakultet

Fakultet pripada grupaciji društveno-humanističkih nauka. Učiteljska škola u Beogradu deluje od 1878. godine, sa prekidima u ratnim godinama, sve do septembra 1972. godine. Septembra meseca 1972. godine započela je sa radom Pedagoška akademija u Beogradu, a za proteklih dvadeset godina u njoj je diplomiralo hiljadu nastavnika razredne nastave. Skupština Republike …

Pročitaj više »

Tehnološko-metalurški fakultet

Fakultet pripada grupaciji tehničko-tehnoloških nauka. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija. Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na …

Pročitaj više »

Šumarski fakultet

Fakultet pripada grupaciji tehničko-tehnoloških nauka. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučno- istraživačka institucija, sa tradicijom dugom 95 godina. Aktuelna pozicija Šumarskog fakulteta u obrazovnom i istraživačkom prostoru Republike Srbije i regiona, saradnja sa državnim institucijama i značaj za privredne aktivnosti, ukazuju na potrebu intenziviranja aktivnosti na nekoliko …

Pročitaj više »

Stomatološki fakultet

Fakultet pripada grupaciji medicinskih nauka. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, sarađuje sa vodećim fakultetima i …

Pročitaj više »

Powered by keepvid themefull earn money